mapa straniLoading...
SPLO<NI POGOJI
Splošni pogoji

za prijavo, odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov in udeležbo ter varovanje osebnih podatkov udeležencev programov na Ranču Bloke.

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen dogodek pred izvedbo dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo dogodkov. Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov programov na Ranču Bloke (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (forume, strokovna usposabljanja, konference, seminarje, delavnice, tekmovanja in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave - v nadaljevanju: dogodki), ki jih organizira Ranč Bloke. Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je pisno in v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani organizatorja. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave na dogodek (pisno, preko spletne strani ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Prijavitelj, ki se prijavi na konkretni dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje. Splošni pogoji so v veljavni različici objavljeni na spletni strani Ranča Bloke in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani.
 
2. Prijava na dogodek

 2.1. Prijavnica

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strni Ranča Bloke za posamezen dogodek. Izpolnjeno prijavnico posredujete po e-pošti.

 2.2. Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti naslednje podatke:

Ime in priimek udeleženca*
Starost*
E-naslov*
Kontaktna številka*

V primeru, da na dogodek prijavljate tudi svojega konja pa izpolnete še:

Ime konja
Starost
Pasma konja

(*podatki, označeni z * so obvezni. Podrobnejše pojasnilo glede varovanja osebnih podatkov v točki 5. )

 
3. Odpoved prijave

Odpoved prijave na dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov. Odpovedi posredovanih po telefonu, ne sprejemamo!

 
3.1. Odpoved prijave na dogodek brez obveznosti

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti so trije delovni dnevi pred izvedbo objavljenega Dogodka.

 
3.3. Odpoved s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka ter do odpovedi posameznega dogodka. V primeru odpovedi dogodka organizator povrne vso vplačano kotizacijo. V kolikor je število prijavljenih tri dni pred dogodkom premalo, organizator o odpovedi dogodka obvesti vse prijavljene. Vse ostale, ki se niso prijavili na dogodek preko E-naslova pa ne obvešča o odpovedi dogodka.

4. Udeležba akreditiranih novinarjev

Novinarjem z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico, pisno izjavo uredništva, da se bo novinar za potrebe medija udeležil dogodka in o tem napisal članek oz. komentar ipd.) bo Ranč Bloke po lastni presoji odobril udeležbo. Organizator ima kadarkoli in brez vnaprejšnje objave ali pojasnila pravico odreči novinarjem pravico brezplačne udeležbe na seminarju, ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

 
5. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatke. Zavezuje se, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal izključno z namenom obveščanja o svoji programski ponudbi. Brez pisne privolitve konkretne osebe, na katere se podatki nanašajo, ne bo podatkov posredoval tretjim osebam. Prijavitelji z izjavo na prijavnici na organizirani dogodek dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb ter konj, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Ranč Bloke v roku petnajst dni od pisnega zahtevka, trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke o čemer bodo pisno obveščeni. Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico do morebitnih popravkov, ki jih posredujejo v pisni obliki.

 
6. Stališča in zavezanost avtorjev predavanj

Izjave, mnenja, stališča, priporočila in nasploh vsebina predavanj in dogodkov organiziranih v okviru Ranča Bloke izražajo izključno stališča avtorjev/predavateljev ter povabljenih gostov, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali prireditelja usposabljanja na  Ranču Bloke. Avtorji predavanj jamčijo za avtorstvo in prevzemajo vso odgovornost za v okviru Ranča Bloke predstavljene in objavljene prispevke.

 
7. Veljavnost

 Splošni pogoji veljajo od 1.3.2011.

Ranč Bloke